دسته ها:
2 ژوئن ردیابی واگن در ایران و کشور های حوزه CIS

ردیابی واگن در ایران و کشور های حوزه CIS

رویای ردیابی لحظه به لحظه واگن به حقیقت پیوست ردیابی واگن در ایران و کشور های CIS بی اغراق مهمترین دغدغه برای شرکت های حمل و صاحبان کالا ردیابی واگن در مسیر می باشد. باتوجه به عدم دسترسی شرکت های حمل و هم چنین صاحبان کالا به موقعیت واگن در خارج از مرزهای ایران شرکت ورسک […]

ادامه مطلب