دسته ها:
۱ بهمن ترانزیت ریلی کالا

ترانزیت ریلی کالا

ترانزیت ریلی کالا ترانزیت یک اصطلاح فرانسوی است که به معنای عبور، گذر و راه می باشد ولی از لحاظ قانونی و مقررات گمرکی به انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک به گمرک دیگر و تحت نظارت گمرک گفته می شود. ترانزیت ریلی کالا نیز به جابه جایی کالا از کشوری به کشور دیگر […]

ادامه مطلب