دسته ها:
۶ بهمن نگاهی به کریدورهای بین المللی

نگاهی به کریدورهای بین المللی

نگاهی به کریدورهای بین المللی کریدور به دالان یا راهرویی گفته می شود که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. در هر کریدوری می توان از انواع شیوه های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی و غیره برای حمل کالاها استفاده نمود. در این مقاله قصد داریم نگاهی به کریدورهای بین […]

ادامه مطلب