اطلاعات حمل و نقل ایستگاه ها

فرایند حمل و نقل تنها حمل کالا نیست. امکانات موجود در ایستگاه ها یکی از مهم ترین پارامترها در مدیریت فرایند حمل و نقل می باشد. بسیاری اوقات به علت عدم وجود تجهیزات کافی در یک ایستگاه، تجار و شرکت های حمل و نقل با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند و هزینه زیادی چه از لحاظ مالی و جه از لحاظ زمانی بر آن های تحمیل می شود.

مهم ترین امکانات موجود در ایستگاه ها شامل انواع انبارها، تجهیزات تخلیه و بارگیری، خدمات گمرکی، سکو تخلیه، مخازن روغن، انبارغلات و ... می باشند.

سرویس اطلاعات حمل و نقل ایستگاه ها این امکان را به شما می دهد امکانات تمام ایستگاه های ریلی در ایران، آسیای میانه و حوزه بالتیک را بررسی نموده و از ایجاد وقفه در فرایند حمل و نقل خود جلوگیری نمایید. ضمنا شما این امکان را خواهید داشت یک تجهیزات خاص را در یک بازه جغرافیایی مشخص جست و جو نمایید.

سرویس های حمل و نقل ریلی

ورسک خدماتی را که برای مدیریت بهتر فرایندهای حمل ونقل ریلی خود نیاز دارید فراهم آورده است. شرکت های حمل ونقل ریلی، شرکت های فورورواردی، تجار و بازرگانان کاربران اصلی این خدمات هستند. این خدمات نیازهای شما برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با حمل ونقل ریلی در ایران، روسیه، حوزه بالتیک و ۱۶ کشور آسیای میانه را برآورده خواهد کرد.

برو بالا